Palveluni

Perheterapia

Perheterapiassa voi olla hoidossa koko perhe tai ainoastaan ne henkilöt, jotka haluavat pohtia ja tutkia tietoisesti perheen sisäistä vuorovaikutusta, keskinäisiä suhteita kokonaisuudessaan sekä ymmärtää ja hoitaa yksittäisten perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä. Terapian tavoitteena on löytää välineitä vaikeiden asioiden ja kokemusten käsittelyyn sekä perheen vuorovaikutussuhteiden muutokseen ja kasvun tukemiseen. Perheterapiassa tuetaan perheen sisäisen vuorovaikutusjärjestelmän muuttumista hyvinvointia edistäväksi niin psyykkisesti, fyysisesti kuin sosiaalisesti.

Perheterapia soveltuu erityisesti vaikeiden mielenterveyshäiriöiden hoitoon, mutta se auttaa myös lievempien psyykkisten ja psykosomaattisten häiriöiden hoidossa. Perheterapiaa käytetään sekä itsenäisenä psykoterapiana että muiden psykoterapioiden tukihoitona.

Hoidon toteutuminen voi vaihdella asiakkaan toiveiden mukaisesti kestoltaan ja tiheydeltään. Hoito voi tapahtua kerran viikossa, kerran kuukaudessa tai jopa harvemminkin. Jokaisen perheen prosessi on ainutkertainen. Työskentely alkaa kartoituskäynneillä, jonka jälkeen sovitaan terapian tavoitteet ja keinot tavoitteiden toteutumiseksi.

Sitoutuminen psykoterapiaprosessiin on äärimmäisen tärkeää. Säännöllisyyden, jatkuvuuden sekä yhteisten sopimusten kautta terapia muodostuu turvalliseksi ja tulokselliseksi kasvun tilaksi.

Perheterapiaa on mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapiana.


Pariterapia

Pariterapiassa hoidon keskiössä on parin välinen suhde. Tutkimalla molempien puolisoiden sisäistä maailmaa, historiaa, toiveita, pelkoja ja tarpeita lisätään pariskunnan ymmärrystä suhteessa vaikuttaviin asioihin ja ilmiöihin - niin omalta kuin toisen kannalta. Suhteen ja elämän edetessä kaikki meistä muuttuvat ja kasvavat, tämän myötä myös toiveemme ja tarpeemme muuttuvat. Muutokset saattavat aiheuttaa huolta ja hätää kumppanissa, koska ne eivät tapahdu pariskunnalla samanaikaisesti. Läheisyyden ja erillisyyden mahdollistuminen ja niiden välisen tasapainon löytyminen on jokaiselle parisuhteelle haaste. Parhaimmillaan parisuhde antaa molemmille tilaa tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on, samalla ymmärtäen toisen erilaisuutta.

Joskus suhteessa jatkaminen ei onnistu, pariterapiassa voidaan keskittyä myös hyvän eron tukemiseen. Suhteen päättymisen syiden ymmärtäminen ja asioiden työstäminen tukee samalla osapuolien omien haasteiden tunnistamista. Molempien vanhemmuuden jatkuminen lapsiperheissä on tärkeää lasten ja vanhempien näkökulmasta.

Paripsykoterapiaa on myös mahdollista saada Kelan kuntoutuspsykoterapiana.


Vanhempien ohjauskäynnit yksilö tai ryhmäterapiaan liittyen

Jos nuoresi, 16-25-vuotias käy omassa psykoterapiassa, johon sisältyy Kelan kuntoutusterapian mahdollistamat ohjauskäynnit vanhemmille, ota rohkeasti yhteyttä. Kartoitetaan yhdessä se apu, jota sinä tarvitset.


Yksilökäynnit

Yksilökäynnit voivat olla yksittäisiä tai pidempiä prosesseja. Näkökulmani työskentelyyn on perheterapeuttinen ja integratiivinen. Yksilökäynneillä on mahdollista työstää elämän erilaisia kriisejä, sairauksia tai asioita joihin toivot keskustelukäynneillä kokonaisvaltaista tukea ja apua.

Tarjoan apua mm.

Masennukseen/ahdistukseen, Ihmissuhdeongelmiin, Päihdeongelmaan/riippuvuuteen, Työuupumukseen, Vanhemmuuden haasteisiin, Huonoon itsetuntoon, Pahaan oloon, Elämäntapamuutokseen, Sosiaalisten tilanteiden pelkoon, Paniikkikohtauksiin, Menneisyyden käsittelyyn, Vaikeaan elämäntilanteeseen, Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön, Psykoottisiin häiriöihin, Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen, Fyysisen sairauden käsittelemiseen.


Keskusteluaikoja räätälöidysti myös etäyhteydellä.      Ota rohkeasti yhteyttä!