Psykoterapeutti Anu Saharinen

Psykoterapeuttina pyrin kuuntelemaan ja huomioimaan tarkasti asiakkaan omat toiveet. Mukautan aina toimintani asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa olen aktiivinen ja herkkä keskustelija tai enemmän taustalla huomioita tekevä ja tilaa antava kuuntelija. Pyrin luomaan terapiatilanteeseen rauhallisen ja luottamuksellisen tilan, jossa kaikki asiakkaat tulevat kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenänsä. Olen koulutukseltani perhe- ja paripsykoterapeutti. Psykiatrian lisäksi minulla on pitkä työhistoria lastensuojelusta. Toimin edelleen aikuispsykiatriassa psykiatrisena sairaanhoitajana.

Tapaamisia voi olla muutamasta kerrasta pidempään prosessiin asiakkaan tilanteen ja toiveen mukaisesti. Keskustelun tavoitteena on jokaisen itsetuntemuksen lisääminen sekä yhteisen elämäntilanteen ymmärtäminen ja sen työstäminen. Yhdessä sovimme tapaamisten tavoitteet ja etsimme voimavaroja sekä keinoja tavoitteiden toteutumiseen. Sukupuutyöskentelyn avulla voimme tutkia perheen historiaa, joka on kokemukseni mukaan oiva apu myös oman tilanteen ymmärtämiseen ja sitä kautta elämänhallinnan parantamiseen. Tapaamisissa voidaan myös tarvittaessa keskittyä hyvän eron rakentamiseen, suhteen päättymisen syiden ymmärtämiseen ja vanhemmuuden tukemiseen.

Kela-pätevyys

Perheterapia, Pariterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit